ร่วมบริจาคเป็น(สกุลเงิน)บาทไทย

โดย มูลนิธิสุวรรณนิมิต องค์กรพัฒนาชุมชนไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 (2010) เป็นองค์กรภาคีหลักของแม่ตาวคลินิกในฐานะองค์กรที่จดทะเบียนได้รับการรับรองตามกฎหมายไทย

สามารถร่วมบริจาคผ่านทางมูลนิธิได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิสุวรรณนิมิตเพื่อแม่ตาวคลินิก

หมายเลขบัญชี: 016-8-83807-7

ธนาคารกสิกร สาขา แม่สอด

กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ

SWIFT Code: KASITHBK

Bank Address: 84/9, Prasart Withi Rd., Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand